Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym
Ministra Obrony Narodowej
w sprawach operacyjno - obronnych i rządowej administracji niezespolonej

 

Wojskowi komendanci uzupełnień wykonują w szczególności zadania z zakresu:

 1. Zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.
 2. Administrowania rezerwami osobowymi.
 3. Świadczeń na rzecz obrony.
 4. Współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.
 5. Rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.
 6. Realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny.
 7. Udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień.
 8. Promocji obronności i służby wojskowej.
Zadania te realizujemy na terenie 4 powiatów:
 • buskiego,
 • kazimierskiego,
 • pińczowskiego,
 • jędrzejowskiego.
Teren Administrowany przez WKU w Busku Zdroju 
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl