Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Historia WKUWojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju mieści się przy ul. Bohaterów Warszawy 10 jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

Historia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju sięga roku 1945 roku.

Z dniem 1 października 1945 roku na podstawie Rozkazu I Wiceministra Obrony z dnia 17 września 1945 roku i rozkazu Dowódcy Okręgu Wojskowego (DOW) Łódź z dnia 29 września 1945 r Rejonowa Komenda Uzupełnień Pińczów z siedzibą w Jędrzejowie została zreorganizowana na Rejonową Komendę Uzupełnień Busko-Zdrój z siedzibą w Busku-Zdroju.

Z dniem 1 marca 1950 roku Rejonowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju została przeformowana na Wojskową Komendę Rejonową Busko-Zdrój.

Na podstawie Rozkazu Organizacyjnego Szefa WSzW Kielce w lutym 1966 roku została rozformowana Wojskowa Komenda Rejonowa Busko-Zdrój i włączona do sformowanego Powiatowego Sztabu Wojskowego Busko-Zdrój.

W dniu 04 czerwca 1975 roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego i Szefa WSzW Kielce przeformowano Powiatowy Sztab Wojskowy Busko-Zdrój i sformowano Wojskową Komendę Uzupełnień Busko-Zdrój, która swym zasięgiem obejmowała południową część województwa kieleckiego tj. powiaty Busko-Zdrój, Miechów, Jędrzejów, Pińczów i Kazimierza Wielka w całości oraz po jednej gminie byłych powiatów: Staszów i Opatów tj. Gminy: Łagów i Raków. Z dniem 1 sierpnia 1975 roku WKU Busko-Zdrój osiągnęła pełną gotowość do działania w nowym układzie organizacyjnym.

W wyniku reorganizacji z terytorialnego zasięgu działania z dniem 5 marca 1983 roku z WKU Busko-Zdrój zostały odłączone gminy Łagów i Raków i włączone do zasięgu WKU Kielce.

W wyniku kolejnych zmian reorganizacyjnych w 1990 roku z terytorialnego zasięgu działania WKU Busko-Zdrój został odłączony powiat jędrzejowski i gmina Pierzchnica i przekazane do nowo utworzonej WKU Kielce Bukówka.

Od stycznia do listopada 1991r. odbyła się modernizacja i rozbudowa obiektu WKU w wyniku, której w dniu 14.11.1991r. oddano do użytku drugą część budynku WKU.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski administrowanego terenu działania WKU zostały wyłączone gminy: Miechów, Charsznica, Racławice, Pałecznica, Kozłów, Słaboszów, Książ Wielki i Koszyce (włączone do WKU Kraków Nowa Huta), Chmielnik (do WKU Kielce-Śródmieście) oraz Oleśnica i Szydłów (do WKU Sandomierz).

W okresie od października 2008r. do maja 2011roku przeprowadzono generalny remont budynku mający na celu poprawienie infrastruktury, funkcjonalności oraz estetycznego i nowoczesnego wizerunku.

W dniu 12 maja 2011r., odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień z udziałem wielu szacownych gości ( m.in. marszałka województwa świętokrzyskiego, Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP, Szefa WSzW, władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, duchownych i przedstawicieli biznesu.

Od dnia 1 stycznia 2011 roku w wyniku restrukturyzacji TOAW, WKU rozszerzyła swój zasięg o powiat jędrzejowski.

Aktualnie zasięg terytorialny WKU w Busku-Zdroju obejmuje powiaty: buski, kazimierski, pińczowski i jędrzejowski.

Jako Terenowy Organ Administracji Wojskowej, swoje Święto Wojskowa Komenda Uzupełnień obchodzi w dniu 27 października, który to dzień, Zarządzeniem nr 110 Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2012r., został ustanowiony świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Za ustanowieniem święta TOAW w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918r., Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku  służby wojskowej, która to powołała do życia  Okręgowe Komendy Uzupełnień, będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.

Wojskowi Komendanci Uzupełnień w Busku-Zdroju:

ppłk Bronisław SMYDA – 1975r. – 1988r.

ppłk Stanisław NOSAL – 1988r. – 1991r.

płk Edward KOZLOWSKI – 1991r. – 1994r.

ppłk Henryk PAWŁOŚ – 1994r. – 1996r.

ppłk Józef BAWÓŁ – 1996r. – 2007r.

ppłk Jarosław MOLISAK – 2007 – 2017r.

ppłk Tomasz KOKOCIŃSKI od 2018r.

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl