Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Na mocy decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi podpisano porozum


 

Adobe Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Busku-Zdroju i Zespołem Szkół Zawodowych w Odonowie.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl