Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY

WKU W BUSKU-ZDROJU PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW NA SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY ORGANIZOWANE W 2018 ROKU.

 WYMOGI:

Na kursy przeszkalania kadry rezerwy kieruje się żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które:

  • nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne,
  • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”,
  • są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych.
  • ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Plan kursowego przeszkolenia kadry rezerwy w Siłach Zbrojnych w 2018roku w WKU w Busku-Zdroju

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin przeprowadzenia kursu

 (od ÷ do)

Ilość osób do skierowania

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

ul. Czajkowskiego 109

51-147 Wrocław

OFICERSKI

Dowódca plutonu

20B01

08.01-30.03

1

09.04-26.06

1

03.09-23.11

1

20D01

03.9-23.11

1

30A01

08.01-30.03

1

48A01

02.07-30.08

1

KURSY OFICERSKIE RAZEM

6

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin przeprowadzenia kursu

(od ÷ do)

Ilość osób do skierowania

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych        ul. Bukowska 34       61-716 Poznań

 

PODOFICERSKI

 

 

Ratownik medyczny

 

40H21

24.09. – 07.12.

1

Podoficer

54B21/54C21

1

KURSY PODOFICERSKIE RAZEM

2

 

 NA KURSY OFICERSKIE MOGĄ BYĆ KIEROWANI:

 1. Żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową.

2. Na kurs oficerski w korpusie osobowym MedycznymŻandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa możliwe jest skierowanie osób bez obytego przeszkolenia wojskowego, którzy posiadają wykształcenie wyższe i podlegają obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową w której będą szkoleni.

3. Kandydaci powinni posiadać specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

4. Kandydaci powinni zwrócić szczególną uwagę na konieczność właściwego przygotowania do sprawdzianu ze sprawności fizycznej.

  NA KURSY PODOFICERSKIE MOGĄ BYĆ KIEROWANI:

1. Kandydaci posiadający wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły średniej.

2. Osoby chętne powinny mieć odbytą jedną z wymienionych rodzajów służb: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe.

3. Kandydaci powinni posiadać specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

4. Na kurs podoficerski w korpusie osobowym: Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie conajmniej średnie, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie  o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

5. Kandydaci powinni zwrócić uwagę na konieczność właściwego przygotowania do sprawdzianu ze sprawności fizycznej.

 Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na w/w kursy oficerski i podoficerski jest złożenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku-Zdroju pisemnego wniosku o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym w 2018 r.


Ikona wordWniosek o powołanie na kurs przeszkolenia organizowany w ramach ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
261 174 757

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl