Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt

Weteren

Szczegółowe informacje dotyczące Weteranów Działań Poza Granicami Państwa można uzyskać

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Busku Zdroju w poniedziałek w godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 -15.30 pod nr telefonów:  261174758, 261174764,

Zapraszamy również do odwiedzenia strony:

Logo Weteren

https://cwdpgp.wp.mil.pl/pl/

W związku z wejściem w życie Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło cztery linie telefoniczne.

Pod numerami telefonów:

(22) 684 50 87, 687 41 11, 684 67 06

w godzinach 8.00 - 14.00 (od poniedziałku do piątku), specjaliści z Departamentu Spraw Socjalnych MON będą udzielali informacji na temat ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i uprawnień, które z niej wynikają.

Pod numerem telefonu (22) 687 48 00 (Wojskowy Telefon Zaufania) w godzinach 12.00 - 18.00 (od poniedziałku do piątku) dyżurują specjaliści Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, którzy odpowiadać będą na pytania dotyczące kwestii związanych z pomocą psychologiczną.

Infolinia dla weteranów w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia:

(22) 687 32 43

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zagadnieniami uprawnień, z zakresu świadczeń zdrowotnych, przysługujących weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom oraz weteranom - funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSW - Wydział Polityki Zdrowotnej:

p. Jadwiga Karczewska

nr tel. (22) 508 18 66

e-mail: jadwiga.karczewska@msw.gov.pl,

p. Teresa Sulik

nr tel. (22) 508 18 93

e-mail: teresa.sulik@msw.gov.pl

Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach poza granicami państwa Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie jest:

Pani Laura Juszkiewicz

Adres do korespondencji:

02-390 Warszawa

ul. Grójecka 186

e-mail: laura.juszkiewicz@nfz.gov.pl

nr telefonu: (0-22) 572-62-75,

fax nr: (0-22) 572-63-47 lub (0-22) 572-63-20

W Dowództwie Generalnym RSZ zadania w zakresie opieki nad rodzinami poległych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanymi żołnierzami i pracownikami wojska realizuje pełnomocnik Oddziału Służby Poza Granicami Państwa Zarządu Zasobów Osobowych (J-1) płk Jacek MELA, któryobowiązki wykonuje w Dowództwie Generalnym RSZ 00-912 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 103 blok 7 A pok. 6 telefon kontaktowy 825-940, kom. 600 833 322,CM (22)682 59 40, fax 825 636.

Ponadto od 1 lutego 2014r. przy DG RSZ został reaktywowany Telefon Zaufania dla osób uprawnionych do systemu pomocy nr telefonu: 825 940, CM (22) 682 59 40. Telefon czynny jest we wtorki w godz. 15.00-18.00 oraz w czwartki w godz. 10.00-13.00.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl