Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 kwietnia 2018
OFICER Z WIZYTĄ
w szkołach


Jak co roku Wydział Rekrutacji WKU rozpoczął realizację szkoleń nt. Ochotniczych form służby wojskowej (służby przygotowawczej, terytorialnej służby wojskowej, NSR, szkolnictwa wojskowego
i zawodowej służby wojskowej) w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Pińczowskiego i Kazimierskiego. 

Dotychczas Szef WR mjr Przemysław Zaczek i oficer WR por. Tomasz OLSZEWSKI odwiedzili
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego, Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego  
w Busku – Zdroju, Niepubliczne Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w  Kazimierzy Wielkiej, 2 krotnie Zespół Szkół Zawodowych Liceum Ogólnokształcące w Odonowie (wraz
z przedstawicielami 10 ŚBOT w Kielcach), Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 i Niepubliczny ZSZ w Jędrzejowie.

W zajęciach wzięło udział 654 uczniów – głównie klas maturalnych i o profilach mundurowych. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wiele osób rozważa możliwość podjęcia terytorialnej służby wojskowej w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, do której można zgłosić się już w wieku 18 lat, nie mając wcześniej doświadczenia z innych form służby wojskowej.

Dołączona galeria zdjęć: OFICER Z WIZYTĄ w szkołach
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl